Missie

3B Wonen zorgt in Lansingerland voor passend wonen voor mensen met een beperkt budget.

Visie

3B Wonen is het aanspreekpunt voor iedereen die wil huren in de sociale sector in Lansingerland. Wij richten ons op het betaalbaar houden van onze woningen voor mensen met een bescheiden inkomen. Dit doen wij door passend huurbeleid en door te investeren in duurzaamheid.

Wij gaan ervan uit dat onze huurders zelfstandig en zelfredzaam zijn en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen woonomgeving. We motiveren hen die verantwoordelijkheid te nemen en ondersteunen waar passend.

Het nieuwe tijdperk vraagt om een stabiele en financieel gezonde organisatie. Wij blijven investeren in het verbeteren van onze klant- en bedrijfsvoeringsprocessen en het nauwer samenwerken met ketenpartners en leveranciers.

Missie en Visie

Kernwaarden

Onze medewerkers werken volgens drie kernwaarden: betrokken, betrouwbaar en dichtbij. Deze kernwaarden beschrijven de cultuur van 3B Wonen. Zo gaan we met elkaar om, intern en extern.

Betrokken

 • Wij zijn nauw betrokken bij de samenleving in Lansingerland. We kennen onze klanten en ons werkgebied.
 • We werken samen met huurders en partners aan leefbare wijken.
 • We werken samen met partners om bij te dragen aan oplossingen voor mensen met sociale problemen.

Betrouwbaar

 • Wij komen onze afspraken na.
 • Belanghouders weten waarvoor we staan en wat ze aan ons hebben.
 • We nemen onze rol en verantwoordelijkheid bij het op lossen van volkshuisvestelijke en sociale problemen.
 • Wij handelen in lijn met de Governancecode Woningcorporaties.

Dichtbij

 • Wij staan op korte afstand van onze huurder en willen zowel fysiek als digitaal in verbinding blijven.
 • We stemmen onze dienstverlening af op de wensen en mogelijkheden van de klant.
 • Wij zijn goed bereikbaar via moderne communicatiekanalen. Huurders kunnen zaken online regelen via het klantenportaal. We houden aandacht voor mensen die niet met deze ontwikkelingen mee kunnen gaan.
 • Met gericht klantonderzoek houden we zicht op de wensen van onze huurders.
Kernwaarden

Passend en Dichtbij

Koers 3B Wonen 2016 - 2019