We zijn een resultaatgerichte organisatie met oog voor de mens.

  • We optimaliseren onze klant- en bedrijfsprocessen.
  • Onze medewerkers werken binnen heldere kaders met oog voor de mens.
  • We luisteren naar onze huurders en betrekken de huurdersvereniging en de gemeente bij de ontwikkeling van nieuw beleid.