We zijn voor onze maatschappelijke partners een betrouwbare organisatie.

  • We versterken de samenwerking met onze maatschappelijk partners.
  • Met de gemeente en onze huurders werken we aan wijken waar het fijn wonen is.
  • We trekken samen op met de gemeente om asielgerechtigden te huisvesten.
  • We werken samen met zorgpartijen om antwoord te geven op het langer zelfstandig thuis wonen.