Onze woningvoorraad past bij onze doelgroep en sluit aan op de huidige en toekomstige ontwikkelingen.

  • Op basis van de woonvisie 2015-2020 maken we met de gemeente en huurdersvereniging prestatieafspraken.
  • Het is onze ambitie dat 20% van de woningen in Lansingerland sociaal blijft. Daarom beperken we het aantal woningen dat we jaarlijks verkopen.
  • Nieuwbouwontwikkelingen stemmen we af op de vraag. We gaan ervan uit dat we de komende 10 jaar in totaal 500 woningen opleveren.
  • We maken onze woningen energiezuiniger en dragen bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de corporatiesector.